Dự án Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Trẻ mồ côi và những người bảo mẫu – BLOOM

Dự án Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Trẻ mồ côi và những người bảo mẫu – BLOOM

Ngày 25 tháng 11 năm 2009 vừa qua, SHARE và Đại sứ quán Pháp đã ký kết thoả thuận hợp tác triển khai dự án”Hỗ trợ tâm lý và nâng cao năng lực cho các cán bộ làng trẻ mồ côi trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ mồ côi”. Dự án được thực hiện trong thời gian 2 năm với sự bảo trợ tài […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Khóa đào tạo về “Mối quan hệ mẹ con sớm và khủng khoảng tuổi vị thành niên”

Khóa đào tạo về “Mối quan hệ mẹ con sớm và khủng khoảng tuổi vị thành niên”

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ trong làng trẻ mồ côi, từ ngày 12 đến 16 tháng 4/ 2010 SHARE đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ thực hiện dự án. Khóa đào tạo do Nhà Tâm lý lâm sàng người Pháp, ông Jean Noel Christine thực hiện, với sự […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Tập huấn nâng cao năng lực làm việc và hỗ trợ tâm lý nhóm tại Lâm Đồng

Tập huấn nâng cao năng lực làm việc và hỗ trợ tâm lý nhóm tại Lâm Đồng

Từ ngày 24/05 đến 28/05/2010, các cán bộ chuyên môn của SHARE đã triển khai chương trình hoạt động: Nâng cao năng lực làm việc với trẻ mồ côi và hỗ trợ tâm lý nhóm cho các cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng. Đây là hoạt động can thiệp đầu tiên tại cơ sở trong chương trình hoạt động 2 năm […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Tiếp tục nâng cao năng lực làm việc và hỗ trợ tâm lý nhóm cho cán bộ TTBTXH Lâm Đồng

Tiếp tục nâng cao năng lực làm việc và hỗ trợ tâm lý nhóm cho cán bộ TTBTXH Lâm Đồng

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực làm việc và hỗ trợ tâm lý nhóm cho các cán bộ làm việc với trẻ mồ côi” – -(Dự án Bloom) cuối tháng 8 vừa qua SHARE đã tiếp tục triển khai chương trình tập huấn số 6 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.Tiếp nối các khóa đào tạo đầu tiên với các […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Tập huấn kỹ năng làm việc với trẻ mồ côi tại SOS Hải Phòng

Tập huấn kỹ năng làm việc với trẻ mồ côi tại SOS Hải Phòng

Từ ngày 6-11/6 SHARE đã triển khai khóa tập huấn 5 ngày về Đặc điểm Tâm lý của trẻ từ 0-18 tuổi và những cách làm việc, ứng xử phù hợp dành cho các cán bộ giáo dục, các mẹ và dì ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong tổng thể 6 đợt tập huấn Nâng cao […]

Đọc thêm Gửi phản hồi