Dự án “Chăm sóc đời sống tâm lý cho phụ nữ bị buôn bán trở về”

Dự án “Chăm sóc đời sống tâm lý cho phụ nữ bị buôn bán trở về”

Từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011, SHARE đã, đang và sẽ thực hiện hoạt động hỗ trợ tâm lý cho các chị em phụ nữ bị buôn bán trở về trong khuôn khổ dự án giúp phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng tại Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương do tổ chức của Ý GTV tài trợ. Những chị em […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Tập huấn Kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho các cán bộ hội phụ nữ tỉnh Hải Dương

Tập huấn Kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho các cán bộ hội phụ nữ tỉnh Hải Dương

Trong 2 ngày, 10 -11 tháng 6/2010 , SHARE đã triển khai chương trình tập huấn “Kỹ năng hỗ trợ tâm lý cơ bản” cho các cán bộ Hội Phụ nữ Tỉnh Hải Dương. Khoá tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Chăm sóc đời sống tâm lý cho phụ nữ bị buôn bán trở về” được phối hợp thực hiện giữa Tổ chức […]

Đọc thêm Gửi phản hồi