Dự án “Nhịp cầu cuộc sống” – Lifebridge Connections

Dự án “Nhịp cầu cuộc sống” – Lifebridge Connections

SHARE vừa chính thức ký kết với Dự án Liên minh các tổ chức về phòng chống buôn bán người (UNIAP) triển khai dự án “Hỗ trợ những người bị buôn bán trở về và nhóm cộng đồng có nguy cơ cao tiếp cận với các dịch vụ sẵn có tại tỉnh Bắc Giang” – “Nhịp cầu cuộc sống”. Thời gian triển khai dự án […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Hội nghị triển khai dự án: Nhịp cầu cuộc sống

Hội nghị triển khai dự án: Nhịp cầu cuộc sống

Dự án “Nhịp cầu cuộc sống” có tên đầy đủ là: Hỗ trợ nhóm cộng đồng có nguy cơ cao bị buôn bán và những người bị buôn bán trở về tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ trợ giúp sẵn có tại Bắc Giang” đã triển khai tại 3 huyện của tỉnh Bắc Giang từ tháng 4-2010, song ngày 7/6/2010 dự […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Tập huấn: Quyền và kỹ năng tư vấn cho người bị buôn bán trở về và những người có nguy cơ cao bị buôn bán

Tập huấn: Quyền và kỹ năng tư vấn cho người bị buôn bán trở về và những người có nguy cơ cao bị buôn bán

Trong khuôn khổ dự án Nhịp cầu cuộc sống, do SHARE phối hợp với Chi cục phòng chống TNXH Bắc Giang triển khai trên địa bàn 3 huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, khoá học về: Quyền và kỹ năng tư vấn cho người bị buôn bán trở về và những người có nguy cơ cao bị buôn bán đã được diễn ra từ ngày 7 […]

Đọc thêm Gửi phản hồi