Hội thảo Tình dục bình thường và bệnh lý dựa trên cách tiếp cận phân tâm học

Hội thảo Tình dục bình thường và bệnh lý dựa trên cách tiếp cận phân tâm học

Tiếp sau chương trình đào tạo về lí thuyết phân tâm học, và nhất là sau bài giảng về các chứng loạn dục/tà dâm, nhiều học viên đã mong muốn mở rộng vấn đề nói trên bằng chủ đề : “Tình dục bình thường và bệnh lí”.   Chương trình này sẽ kéo dài trong 4 buổi, mỗi buổi 3 tiếng (mỗi chiều thứ 7, […]

Đọc thêm Gửi phản hồi