Tập huấn Kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho các cán bộ hội phụ nữ tỉnh Hải Dương

Trong 2 ngày, 10 -11 tháng 6/2010 , SHARE đã triển khai chương trình tập huấn “Kỹ năng hỗ trợ tâm lý cơ bản” cho các cán bộ Hội Phụ nữ Tỉnh Hải Dương.

Khoá tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Chăm sóc đời sống tâm lý cho phụ nữ bị buôn bán trở về” được phối hợp thực hiện giữa Tổ chức GTV; Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương và SHARE.
Khoá tập huấn ngắn ngày vừa rồi là một phần trong chương trình hỗ trợ kéo dài 1,5 năm của các cán bộ tâm lý SHARE đối với các cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương – những người sẽ đảm nhận công việc hỗ trợ tâm lý cho các phụ nữ bị buôn bán trở về và những phụ nữ có nguy cơ bị buôn bán trong giai đoạn sau của dự án.
Để đảm bảo các cán bộ chuyên trách của Hội phụ nữ nắm vững và thực hành hỗ trợ tâm lý một cách bài bản, dựa trên kiến thức, kỹ năng và nguyên tắc đạo đức của hoạt động tư vấn tâm lý nhóm cán bộ chuyên môn của SHARE dành 2 ngày tập huấn đầu tiên để thảo luận về những mảng nội dung cơ bản liên quan đế hoạt động hỗ trợ tâm lý như:
– Quan niệm về tư vấn tâm lý;
– Mục đích, mục tiêu của tham vấn tâm lý;
– Thân chủ và vấn đề của thân chủ;
– Các vấn đề liên quan đến đạo đức tư vấn tâm lý…;
Trong tháng 7/2010, SHARE dự định sẽ tiếp tục triển khai khoá tập huấn thứ 2 nhằm tiếp tục cùng các cán bộ chuyên trách của hội phụ nữ thảo luận và thực hành nhuần nhuyễn những kỹ năng cơ bản khác như: Lắng nghe, phản hồi, thấu cảm, xác định vấn đề…
Sau các khoá tập huấn tập trung và các hoạt động hỗ trợ thực hành trực tiếp trong suốt hơn 1 năm tới SHARE hy vọng các cán bộ chuyên trách của Hội Phụ nữ có thể thay thế cán bộ tham vấn tâm lý của SHARE trong việc hỗ trợ tâm lý cho các chị em thuộc nhóm đối tượng hỗ trợ của dự án, nhằm đảm bảo tính bền vững của hoạt động này.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *