Tập huấn miễn phí về tham vấn lạm dụng chất

Chương trình tập huấn nhằm cung cấp cho tham dự viên kiến thức về những khía cạnh khác nhau trong công tác tham vấn đối với người lạm dụng chất.

Chương trình tập huấn này dành cho các tình nguyện viên của SHARE, sinh viên các trường ĐH và các nhà chuyên môn, các nhà thực hành có quan tâm tới chủ đề này. Chương trình tập huấn sẽ bao gồm các nội dung cơ bản như sau: Hiểu biết về Ma túy; Các phương thức chữa trị/cai thông thường; vấn đề nghiện và sự trợ giúp của gia dình.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

 • Nâng cao hiểu biết về các loại ma túy và hậu quả của từng loại
 • Nhận thức được những dấu hiệu cảnh báo của việc sử dụng ma túy
 • Hiểu về những các chữa trị/cai thông thường (bao gồm: phương pháp chữa trị/cai, kế hoạch chữa trị, vai trò của các chuyên môn khác nhau trong quá trình chữa trị).
 • Nâng cao kiến thức về vai trò của gia đình đối với việc trợ giúp cai nghiện

THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM/GIẢNG VIÊN

Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ 5 tuần này (tức ngày 16/02/2017) từ 9:00 tới 16:00 tại văn phòng Trung tâm Tham vấn, Trị liệu tâm lý SHARE, số 31, ngõ 84 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội.

Chương trình tập huấn sẽ được điều hành bởi cô Michelle Wise, hiện đang là tình nguyện viên tại SHARE. Michelle tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học và xã hội học tại New York và cô cũng có chứng chỉ về tham vấn cho người nghiện ma túy và rượu (CASAC). Michelle đã thực tập và làm việc tại các trung tâm cai nghiện hơn 3 năm với nhiều các vai trò khác nhau như là tham vấn viên và nhân viên hành chính.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Nội dung 1: Hiểu biết về ma túy

 • Phân loại ma túy
 • Ma túy tác động tới cơ thể như thế nào?
 • Hậu quả tức thì và hậu quả lâu dài do ma túy mang lại

Nội dung 2: Làm việc với người nghiện

 • Các kiểu phụ thuộc vào chất gây nghiện
 • Các phương pháp chữa trị thông thường
 • Kế hoạch điều trị/chữa trị
 • Vai trò của các nhà chuyên môn trong việc hỗ trợ người nghiện

Nội dung 3: Người nghiện và gia đình

 • Vai trò sống còn của gia đình đối với người nghiện
 • Sự xáo trộn/thay đổi trong gia đình người nghiện
 • Những dấu hiệu cảnh báo việc sử dụng ma túy (đối với những loại thông thường)

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Các tham dự viên có mong muốn tham gia chương trình xin hãy để lại thông tin theo đường link này: https://goo.gl/forms/pcHKsTfXyHXATT2j2

Hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm theo số ĐT: 04 2211 6989

 

SUBSTANCE ABUSE COUNSELING TRAINING

A training that provides attendees with knowledge of the different aspects involved with Substance Abuse Counseling.

The training is targeted for volunteers of SHARE, as well as students from the University and other professionals who are interested in this topic. The training includes lectures of the following topics: Drug Education; Common Treatment Modalities and Addiction & the Family.

EXPECTED OUTCOMES

 • Gain insight and understanding of the drug classifications and their effects
 • Be aware of the warning signs of drug use
 • Understand common treatment options (including: methods of treatment, a suggested treatment plan, the professional roles in treatment)
 • Gain knowledge of the family’s roles and traits with the presence of addiction

DATES/TIMES/LOCATION/FACILITATOR

The training will be held on Thursday this week (16/02/2017) from 9:00 to 16:00 at the SHARE office, No31/84 Tran Quang Dieu, Dong Da, Hanoi.

The training will be facilitated by Michelle Wise, a volunteer with the SHARE organization. Michelle is volunteering in Vietnam from New York where she holds a Bachelor’s Degree in Psychology and Sociology and a CASAC-T certification. She has interned and worked within a substance abuse treatment facility for 3+ years varying in positions from counselor to administrator.

MODULES AND TOPICS

Module One: Drug Education

 • Drug Classification
 • What does the drug do to the body?
 • Long Term vs. Short Term effects

Module Two: Working with Substance Abuse

 • Types of dependence
 • Common methods of treatment
 • Suggested treatment plan
 • Professional roles within Substance Abuse Counseling

Module Three: Family and Addiction

 • Addict’s Family Survival Roles
 • Addict’s Family Dysfunctional Traits
 • Drug use warning signs for common substances

REGISTRATION

Please click on this link and provide your information for registration: https://goo.gl/forms/pcHKsTfXyHXATT2j2

Or contact directly the SHARE organization via this number: 04 2211 6989

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *