Làm Thế Nào Để Giữ Bình Tĩnh

Làm Thế Nào Để Giữ Bình Tĩnh

Một trong những cách thức quan trọng để trở nên bình tĩnh là việc tận dụng sức mạnh kiềm chế. Ngay cả trong những tình huống rất khó khăn, ta có thể dùng nó để phân biệt giữa điều mà ai đó thực sự làm và điều mà họ muốn làm. Trong luật pháp, sự khác biệt này nằm ở sự đối lập về khái […]

Đọc thêm Gửi phản hồi