Quy định mức phí tham vấn – trị liệu tâm lý

Quy định mức phí tham vấn – trị liệu tâm lý

Mức phí tham vấn – trị liệu tâm lý trực tiếp tại Phòng tham vấn của SHARE được quy định cụ thể như sau: 1. Quy định thu phí Phí làm việc với nhà tham vấn Việt Nam: 400,000 VND/giờ/buổi. Phí làm việc với nhà tham vấn nước ngoài: 1,000,000 VND/giờ/buổi (≈50 USD). Các trường hợp khác: Thỏa thuận 2. Quy định tính phí phụ trội Thời […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

SHARE là ai?

SHARE là ai?

Công ty CP Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống (tên viết tắt là SHARE) là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, can thiệp, hỗ trợ tâm lý có tính đến sự phù hợp về văn hóa Việt Nam nói chung và đặc trưng văn hóa mỗi cá nhân nói riêng, nhằm thúc đẩy sự phát triển khỏe […]

Đọc thêm Gửi phản hồi