Quy định mức phí tham vấn – trị liệu tâm lý

Quy định mức phí tham vấn – trị liệu tâm lý

Mức phí tham vấn – trị liệu tâm lý trực tiếp tại Phòng tham vấn của SHARE được quy định cụ thể như sau: 1. Quy định thu phí Phí làm việc với nhà tham vấn Việt Nam: 400,000 VND/giờ/buổi. Phí làm việc với nhà tham vấn nước ngoài: 1,000,000 VND/giờ/buổi (≈50 USD). Các trường hợp khác: Thỏa thuận 2. Quy định tính phí phụ trội Thời […]

Đọc thêm Gửi phản hồi