Trẻ bị bắt nạt dễ lạm dụng rượu

Trẻ bị bắt nạt dễ lạm dụng rượu

  Theo một nghiên cứu của Đại học Cincinnati, Mỹ, cả trẻ em hay bắt nạt bạn học và trẻ bị bắt nạt khi lớn lên sẽ có xu hướng nghiện rượu. Giáo sư Keith King và Rbecca Vidourek thực hiện khảo sát thực trạng bạo lực học đường và lạm dụng rượu ở hơn 54.000 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trong […]

Đọc thêm Gửi phản hồi