Vợ chồng đang đảo ngược vị thế trong gia đình

Vợ chồng đang đảo ngược vị thế trong gia đình

Số phụ nữ đang đứng tên chủ hộ và các tài sản giá trị tăng đáng kể, nhất là ở thành thị. Điều tra cho thấy gần 1/4 số người được hỏi khẳng định thu nhập của vợ nhiều hơn chồng. Gần 3/4 số người được hỏi cho biết người giữ tiền trong nhà là vợ. Đây là kết quả điều tra của nhóm tác […]

Đọc thêm Gửi phản hồi