Trẻ nghiện tivi dễ dùng bạo lực

Trẻ nghiện tivi dễ dùng bạo lực

“Mặc dù chúng ta không hề nói rằng tivi gây nên những hành vi nguy hại đối với xã hội, phát hiện của chúng tôi cho thấy giảm thời gian xem tivi là một trong những cách để giảm mức độ thực hiện những hành vi tiêu cực…” Nguy cơ thực hiện hành vi phạm pháp và bạo lực của những đứa trẻ dành quá […]

Đọc thêm Gửi phản hồi