Bài 1: GIAI ĐOẠN TỪ 0 – 1 TUỔI

Bài 1: GIAI ĐOẠN TỪ 0 – 1 TUỔI

  Giai đoạn trẻ từ 0 đến 1 tuổi có thể chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn sơ sinh (từ 0 đến 2 tháng) và giai đoạn tuổi hài nhi (từ 2 đến 12 tháng). Trẻ sơ sinh (0 – 2 tháng) Từ 0 – 2 tháng tuổi, đứa trẻ vừa mới ra đời là một thực thể rất yếu ớt, nếu tách khỏi […]

Đọc thêm Gửi phản hồi