Quan điểm của Phật Giáo về tự tử

Quan điểm của Phật Giáo về tự tử

Theo Phật giáo, để đánh giá tính chất của một hành động, không chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài, mà còn phải căn cứ vào động cơ, yếu tố tâm lý bên trong. Đức Phật dạy rằng: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nói năng và hành động với tâm thanh tịnh thì sự an lạc sẽ theo […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

Dùng Facebook càng nhiều… tăng nguy cơ “Tự Kỷ”

Dùng Facebook càng nhiều… tăng nguy cơ “Tự Kỷ”

Dùng Facebook càng nhiều… tăng nguy cơ Nghiên cứu mới đây nhất cho thấy những người sử dụng Facebook càng nhiều sẽ càng cảm thấy cô đơn và uất ức với cuộc sống hơn. Nếu như bạn đang muốn từ bỏ Facebook nhưng vẫn chưa có đủ dũng cảm cũng như lý do để thực hiện hành động này thì có thể thông tin dưới […]

Đọc thêm Gửi phản hồi