Dự án “Nhịp cầu cuộc sống” – Lifebridge Connections

Dự án “Nhịp cầu cuộc sống” – Lifebridge Connections
SHARE vừa chính thức ký kết với Dự án Liên minh các tổ chức về phòng chống buôn bán người (UNIAP) triển khai dự án “Hỗ trợ những người bị buôn bán trở về và nhóm cộng đồng có nguy cơ cao tiếp cận với các dịch vụ sẵn có tại tỉnh Bắc Giang” – “Nhịp cầu cuộc sống”. Thời gian triển khai dự án là 1 năm, từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 04 năm 2011.
Theo số liệu thống kê của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang, từ năm 1998 đến nay toàn tỉnh có hàng chục ngàn người ra nước ngoài lao động, sinh sống, trong đó có trên 3.972 phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, một số người đã trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em. Hàng năm có trên 100 phụ nữ trở về thăm người thân, đem theo con lai người Trung Quốc, nhiều trường hợp đã để lại con cho người thân trông nom, không có giấy tờ tuỳ thân, rất khó khăn cho công tác quản lý, giải quyết chế độ, quyền lợi cho các cháu.Nhiều đối tượng có nguy cơ cao chưa được tư vấn, hỗ trợ; ý thức cảnh giác của cộng đồng chưa cao, nhiều người bị buôn bán trở về không tìm được việc làm, mặc cảm, tự kỳ thị lại di cư đến khu vực khác để sinh sống và làm việc. Cán bộ địa phương cũng cho biết, các dự án gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với đối tượng và huy động sự tham gia của họ. Nhưng theo quan sát, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều thông tin về dự án và các dịch vụ trợ giúp chưa tiếp cận rộng rãi và sâu sát tới cộng đồng và nhóm đối tượng đích.Vì vậy, SHARE phối hợp với Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội Bắc Giang thực hiện dự án “Nhịp cầu cuộc sống” nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ trợ giúp sẵn có cho nhóm cộng đồng có nguy cơ cao bị buôn bán và những người bị buôn bán trở về tại Bắc Giang

Dự án hướng vào các hoạt động: Hỗ trợ tâm lý và thúc đẩy động cơ cho nhóm hưởng lợi; truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi; hội thảo, toạ đàm kết nối giữa dịch vụ và người hưởng lợi.

SHARE sẽ phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang để triển khai dự án. Mô hình dự án được thực hiện thí điểm tại 3 huyện của tỉnh Bắc Giang là: Hiệp Hoà, Tân Yên và Yên Dũng. Chúng tôi hi vọng rằng đây sẽ là một mô hình hiệu quả để hỗ trợ cho nhóm đối tượng hưởng lợi, cũng như nhằm lấp những khoảng trống của rất nhiều dịch vụ sẵn có tại cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng mô hình sẽ được nhân rộng ở các địa phương khác khi chứng minh được tính hiệu quả của nó ở các địa bàn thí điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *