Hoạt động Chia sẻ chuyên môn tại SHARE

Hoạt động Chia sẻ chuyên môn tại SHARE

Hoạt động Chia sẻ chuyên môn tại SHARENằm trong chiến lược không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của các nhà Tâm lý làm việc tại SHARE, hàng tháng chúng tôi tổ chức hoạt động Chia sẻ chuyên môn vào sáng thứ 4, hai tuần 1 lần tại văn phòng của SHARE. Với hoạt động chia sẻ chuyên môn này, các nhà tâm lý […]

Đọc thêm Gửi phản hồi