SHARE tiếp tục nhận 4 sinh viên thực tập

SHARE tiếp tục nhận 4 sinh viên thực tập

SHARE tiếp tục nhận 4 sinh viên thực tậpChương trình đào tạo thạc sĩ khu vực là một nhánh của chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành « Tâm lý học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên » của trường Đại học Toulouse II (Pháp). Trong khuôn khổ hợp tác giữa SHARE và chương trình Đào tạo Thạc sĩ thực hành Tâm […]

Đọc thêm 2 Phản hồi