Dùng Facebook càng nhiều… tăng nguy cơ “Tự Kỷ”

Dùng Facebook càng nhiều… tăng nguy cơ “Tự Kỷ”

Dùng Facebook càng nhiều… tăng nguy cơ Nghiên cứu mới đây nhất cho thấy những người sử dụng Facebook càng nhiều sẽ càng cảm thấy cô đơn và uất ức với cuộc sống hơn. Nếu như bạn đang muốn từ bỏ Facebook nhưng vẫn chưa có đủ dũng cảm cũng như lý do để thực hiện hành động này thì có thể thông tin dưới […]

Đọc thêm Gửi phản hồi