Th.S Tâm lý lâm sàng Đoàn Thị Hương

Th.S Tâm lý lâm sàng Đoàn Thị Hương

Thạc sỹ Tâm lý Lâm sàng Đoàn Thị Hương Chuyên ngành được đào tạo: Tham vấn, Trị liệu tâm lý. Chị Đoàn Hương được đào tạo bài bản về chuyên ngành tâm lý học và tham vấn –  trị liệu tâm lý tại Khoa Tâm lý học, Đại Học KHXH&NV, Đại Học Quốc Gia Hà Nội (2004) và ĐH Giáo dục, ĐHQGHN. Chị là một […]

Đọc thêm 1 Phản hồi