Khóa đào tạo về “Mối quan hệ mẹ con sớm và khủng khoảng tuổi vị thành niên”

Khóa đào tạo về “Mối quan hệ mẹ con sớm và khủng khoảng tuổi vị thành niên”
Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ trong làng trẻ mồ côi, từ ngày 12 đến 16 tháng 4/ 2010 SHARE đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ thực hiện dự án.
Khóa đào tạo do Nhà Tâm lý lâm sàng người Pháp, ông Jean Noel Christine thực hiện, với sự tham gia của các nhà tâm lý của SHARE – Những người sẽ trực tiếp triển khai chương trình đào tạo, hỗ trợ tâm lý tại các làng trẻ mồ côi.Nội dung cơ bản của khóa đào tạo tập trung vào chủ đề: Mối quan hệ mẹ con sớm, và khủng khoảng vị thành niên với những nội dung cụ thể sau:1.    Sự phát triển của trẻ từ 0 – 5 tuổi: Đề cập đến sự phát triển và những nhu cầu cụ thể của trẻ trong từng giai đoạn theo quan điểm Phân tâm và quan điểm của một số nhà tâm lý như Bowby, Stern…2.    Những rối nhiễu thường gặp trong giai đoạn 0- 5 tuổi: Rối nhiễu ăn uống, giấc ngủ, rối nhiễu tâm vận động; trầm cảm ở trẻ em, rối nhiễu gắn bó; rối nhiễu mối quan hệ mẹ con sớm, suy giảm cảm xúc, …

3.    Cái tang và sự chia ly: Đề cập đến những diễn biến tâm lý thường gặp trước cái chết của người thân và sự mất mát quá lớn. Những kiểu ứng phó với cái tang, với sự mất mang mang tính rối nhiễu hoặc bệnh lý.

4.    Khủng hoảng vị thành niên: Những nguyên nhân căn bản gây ra tình trạng khủng hoảng, biểu hiện của khủng hoảng vị thành niên …

Khóa đào tạo về chủ đề: “Mối quan hệ mẹ con sớm, và khủng khoảng vị thành niên” là một trong những hoạt động đầu tiên của dự án, sau hoạt động đánh giá nhu cầu và xây dựng khung chương trình can thiệp. Trong thời gian tới SHARE dự định triển khai một khóa đào tạo chuyên sâu về Kỹ năng sống cho các cán bộ dự án.

Dự kiến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2010 SHARE sẽ triển khai khóa đào tạo đầu tiên tại làng trẻ mồ côi SOS Hải Phòng và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Bình Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *