Dự án Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Trẻ mồ côi và những người bảo mẫu – BLOOM

Dự án Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Trẻ mồ côi và những người bảo mẫu – BLOOM
Ngày 25 tháng 11 năm 2009 vừa qua, SHARE và Đại sứ quán Pháp đã ký kết thoả thuận hợp tác triển khai dự án“Hỗ trợ tâm lý và nâng cao năng lực cho các cán bộ làng trẻ mồ côi trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ mồ côi”. Dự án được thực hiện trong thời gian 2 năm với sự bảo trợ tài chính của Đại sứ quán Pháp.

Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều trung tâm và cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có cả trẻ khuyết tật. Dần dần, nhà nước cũng như các tổ chức từ thiện đã có những mối quan tâm đáng kể nhằm nâng cao đời sống cho trẻ cả về vật chất và tinh thần. Các em đã có nhà ở, có người chăm sóc và được đến trường.Tuy nhiên, một khía cạnh đang còn bỏ ngỏ là những mẹ nuôi, những cô bảo mẫu và các cán bộ giáo dục thường không được đào tạo đúng chuyên ngành, còn thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ. Vấn đề chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ còn hạn chế.
 Đặc biệt, trong mô hình làng trẻ các mẹ nuôi thường chưa làm mẹ, có trình độ học vấn thấp, có cuộc sống đơn thân. Bản thân những người mẹ nuôi, những cán bộ giáo dục trong các làng trẻ cũng có những khó khăn tâm lý riêng, cũng cần được quan tâm, hỗ trợ và nâng cao năng lực làm việc.
Mục tiêu của dự án là cải thiện công tác chăm sóc trẻ tại các làng trẻ mồ côi Việt Nam. Trong đó, SHARE triển khai thí điểm tại 2 mô hình chăm sóc trẻ là Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh và Làng trẻ mồ côi.Các hoạt động can thiệp được tính đến là tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làng trẻ, hướng dẫn thực hành và cuối cùng là xuất bản một cuốn tài liệu hướng dẫn cán bộ làng trẻ trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Hai mảng nội dung chính SHARE sẽ tập chung là: Mối quan hệ sớm mẹ con của trẻ nhỏ và phát triển kỹ năng sống cho các trẻ lớn.Dự án hoạt động dưới sự giám sát của Đại sứ quán Pháp, Ban quản lý SHARE, các chuyên gia tâm lý người Pháp và do bà Đoàn Thị Hương, cán bộ của SHARE làm quản lý. Hai địa bàn sẽ triển khai hoạt động là tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hải Phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *