Đặc tính của con người – Phần 1

Trong Lời nói đầu của hai tập sách “Nguồn gốc loài người”, Yves Coppens[1], đã nói “Ngày nay, chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta và các loài này (Tinh tinh, Bonobo, Khỉ đột) có chung tổ tiên cách đây không đến 10 triệu năm. […] 10 triệu năm là khoảng thời gian không dài về mặt địa chất học nhưng nó đủ dài […]

Đọc thêm Gửi phản hồi

THƯ NGỎ

THƯ NGỎ

Tôi rời Việt Nam cuối tháng 11 năm 2019, ngay trước khi đại dịch Covid xảy đến và các sân bay đều bị đóng cửa. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi ngừng suy ngẫm và tìm tòi về các vấn đề liên quan đến các nội dung đào tạo/tập huấn khác nhau mà tôi có thể thực hiện tại Việt Nam. Và giờ đây […]

Đọc thêm Gửi phản hồi