HIỂU LẦM VỀ TỰ KỶ – BẠN ĐÃ TỪNG?

HIỂU LẦM VỀ TỰ KỶ – BẠN ĐÃ TỪNG?

Bạn có biết: Giá như Tự kỷ chỉ là một trạng thái tâm lý nhất thời, để khi mệt mỏi thì thu mình vào một nơi “tự kỷ”, còn khi tâm trạng trở nên khá hơn thì có thể hết “tự kỷ” một cách dễ dàng là điều mà BẤT KÌ CHA MẸ có con tự kỷ nào cũng ĐÃ TỪNG mong muốn, ước ao.

Nhưng SỰ THẬT là Tự kỷ là một hội chứng cho đến nay khoa học vẫn chưa tìm ra cách chữa trị. Những ảnh hưởng của Hội chứng này gây cho người tự kỷ và gia đình của họ muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.
Khó khăn sẽ chồng chất khó khăn khi trong xã hội, cộng đồng còn rất nhiều người hiểu chưa đúng về tự kỷ, sử dụng cụm từ “tự kỷ” một cách bừa bãi hay thậm chí là có thái độ, hành động phân biệt đối xử với người tự kỷ.

( Theo dự án Tủ sách màu Bu của RUBIC Collaborative )

Video Player

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *